Tjänster för dig som vill börja våga

Du är modig som vill bli bättre. Att utvecklas är en resa. Vi hjälper dig på vägen.

Teamutveckling & träning

Vi bygger effektiva och produktiva team med hjälp av beprövade arbetsmetoder.

Ledningsgrupputveckling

Vi utvecklar din ledningsgrupp till att ta gemensamt ansvar för helheten.

Individuell handledning

Vi coachar dig till att identifiera, förstå och uppnå dina personliga mål.

Entreprenöriellt lärande i skolan

Vi formar kreativa, företagsamma lärare och elever för framtiden.

Ledarskapsprogram

Vi skapar varaktig ledarskapsutveckling som är hållbar över tid.

HR processer & stabsfunktioner

Vi stärker dina supportfunktioner och hjälper dig att skapa kvalitetssäkrade processer.

Vilka är vi

Anna Ohlström

Anna Ohlström

Beteendevetare med mer än 25 års erfarenhet av HR och affärsutveckling inom näringslivet, offentlig förvaltning och stiftelse. De senaste 15 åren har fokus legat på ledarskaps- och ledningsgruppsutveckling, verksamhets- och affärsutveckling samt individuell coachning.

Mats Ohlström

Mats Ohlström

Mats har mer än 25 års erfarenhet av ledande befattningar inom idrottsrörelsen. Mats har genomgått flera steg av officiella ledarskaps- och coachutbildningar som finns inom idrottsrörelsen och är licensierad på verktyg för individuell utveckling.

FÖR DIG SOM VILL UTVECKLAS