Våga utveckling!

Vi tror på människors förmåga, kapacitet och drivkrafter. Vår övertygelse och erfarenhet är att alla människor har styrkor de vill utveckla. När vi tillåts utveckla våra styrkor ger det glädje och energi. Glädje och energi som är till nytta även för andra.

Vi vill bidra till andras mod och därigenom frigöra deras inneboende kraft för att utveckla förmågor, kunskaper och relationer. Vi vill göra skillnad.

För att nå vår vision vill vi verka genom att skapa varaktiga kundrelationer, jobba med stabila och kompetenta nätverk, och ta ett långsiktigt samhällsansvar (CSR).

Läs mer

tjänster

OHL development erbjuder konsultuppdrag inom ledarskapsprogram, individuell handledning, teamutveckling, ledningsgruppsutveckling, strategi och visionsarbete, entreprenöriellt lärande samt HR processer. 

Läs mer