Action Learning

En kraftfull metod för professionell utveckling, problemlösning och organisationsförändring. Grupper av medarbetare arbetar tillsammans för att tackla verkliga arbetsrelaterade problem eller projekt, samtidigt som de reflekterar över sina erfarenheter och lär av dem.

Hur fungerar Action Learning

Medarbetare och ledare samlas i så kallade ’Triadgrupper’ och tar de sig an utmaningar direkt från deras arbetsmiljö. De får pröva sina idéer i verkligheten, vilket inte bara boostar deras problemlösningsförmåga utan också stärker teamarbetet. Det är lärande i dess renaste form – praktiskt, relevant och otroligt effektivt.

Låt oss bryta ner processen:

  • Välja ett Problem: Först väljer ni ett riktigt knepigt, arbetsrelaterat problem att sätta tänderna i.

  • Skapa ’Triadgrupper’: Här samlas ni i små grupper, där alla bidrar med sina tankar och perspektiv.

  • Genomförandet: Ni testar era lösningar i den verkliga världen.

  • Reflektion: Efteråt samlas ni och reflekterar över vad ni lärt er.

En av de bästa effekterna av Action Learning är hur det stärker banden mellan kollegor. Genom att jobba tätt ihop lär ni er att värdera varandras styrkor och perspektiv. Detta skapar en starkare känsla av samhörighet och förståelse över avdelningsgränserna, vilket är guld värt för välmående och produktivitet.

 

Action Learning: lärandet som driver verklig förändring

Action Learning en kraftfull kraft för förändring inom hela organisationen. Genom att ta itu med och lösa riktiga problem, blir det ett sätt att införa en kultur av kontinuerlig förbättring och innovation.

För er som vill skapa en lärande och växande organisation, är Action Learning ett fantastiskt verktyg. Det binder samman lärande med praktisk erfarenhet och hjälper till att utveckla skickliga ledare och medarbetare, samtidigt som det stärker interna relationer och driver fram positiva förändringar.

Fantastiska samarbeten formas inte över en natt. Men de börjar ofta med ett kort telefonsamtal.

Vi startade OHL Development eftersom vi ansåg att kulturutveckling och ledarskapsträning var orimligt effektlöst och dyrt. Vi erbjuder en helhetslösning där vi samlar insikter, skräddarsyr utvecklingsresor och följer upp effekten till en behovsanpassad kostnad. Så att även mindre företag ska ha råd. Ta en titt runt på hemsidan eller låt oss kontakta dig så berättar vi mer.