Designprinciper och arbetsätt

Våra designprinciper är verktyg och arbetsätt som vägleder skapandet av utvecklingsresor och utbildningsprogram. Dessa principer fokuserar på att skapa en modern, relevant och engagerande utvecklingsupplevelse som ger resultat.

Experiential learning

Experiential lerning (eller upplevelsebaserat lärande) är en pedagogiska strategi som fokuserar på att lära genom att göra, där deltagare engagerar sig i praktiska erfarenheter, vilket resulterar i djupare förståelse och varaktiga färdigheter.

Peer learning

Peer learning, även känt som kollegialt lärande, är en pedagogisk strategi där individer lär sig av och med varandra i en organiserad miljö. Från ett organisatoriskt perspektiv handlar detta om att skapa en kultur där delning av kunskap, erfarenheter och bästa praxis uppmuntras och värderas.

Action learning

Action learning är en kraftfull metod för professionell utveckling, problemlösning och organisationsförändring som är särskilt relevant för ledare och medarbetare. Grupper av medarbetare arbetar tillsammans för att tackla verkliga arbetsrelaterade problem eller projekt, samtidigt som de reflekterar över sina erfarenheter och lär av dem.

Blended learning

Blended learning är en innovativ och flexibel utbildningsmetod som kombinerar traditionella klassrumsbaserade aktiviteter med e-learning och virtuell verklighet (VR). Denna integrerade strategi erbjuder en mångfacetterad utbildningsupplevelse som anpassas efter den moderna arbetsplatsens dynamiska behov.

Fantastiska samarbeten formas inte över en natt. Men de börjar ofta med ett kort telefonsamtal.

Vi startade OHL Development eftersom vi ansåg att kulturutveckling och ledarskapsträning var orimligt effektlöst och dyrt. Vi erbjuder en helhetslösning där vi samlar insikter, skräddarsyr utvecklingsresor och följer upp effekten till en behovsanpassad kostnad. Så att även mindre företag ska ha råd. Ta en titt runt på hemsidan eller låt oss kontakta dig så berättar vi mer.