Skapa utvecklingsresor

För dig som är redo att sätta igång och skapa långsiktigt tillsammans med oss.

Löpande ledarskap- och medarbetarutveckling

Vår mest uppskattade tjänst! För dig som förstår att kompetens- och kulturutveckling är ett pågående arbete utan slut. Din kontext är avgörande och vi börjar alltid med att skapa ett ”business case med design förslag” som passar just dig. Innehållet i dina löpande utvecklingsinsatser kan innehålla mycket och utformas för att passa er. Här är några exempel på innehåll:

 • Fortlöpande mentorskapsprogram
 • Årerkommande action learning processer
 • Lättillgängliga E-learning och VR-utbildningar (blended Learning).
 • Kontinuerliga pulsmätningar och effektmätningar.
 • Snabba blixtutbildningar när behovet uppstår
 • Strategiska ledarskapsprogram

Strategiska ledarskapsprogram och utbildningar

För dig som vill skapa ett eget ledarskapsprogram som formar den ledarskapskultur ni strävar efter. Din kontext är avgörande och vi börjar alltid med att skapa ett ”business case med design förslag” som passar just dig. Innehållet kan variera efter behov och strategiska mål men är alltid upplevelsebaserat i sin utformning och värnar om kollegialt lärande. Återkommande effekter är en enhetlig ledarskapskultur, gemensamma arbetsätt, stärkta interna relationer och ökat medarbetarengagemang.

Utvecklingsmetoder med Formtiva

En modern och interaktiv tjänsteplattform med fokus på systematiska utvecklingsmetoder grundat i evidensbaserad forskning. Skapad av oss på OHL för att kunna integreras i skräddarsydda utvecklingsresor och underlätta effektmätningen.

E-kurser och VR

Många av våra utvecklingsresor innefattar blended learning. Med hjälp av instruktionsdesign och den senaste tekniken (Storyline 360, Adobe Captivate) skapar vi engagerande och användarvänliga lärupplevelser digitalt.

Vi är också djupt engagerade i ledarskap- och medarbetarutveckling  i Virtuell Reality och arbetar nära ett par samarbetspartners för att tillhandahålla teknik och anpassat lärande.

Fler tjänster

Samla insikter

Tjänster för att samla insikter och skapa rätt förutsättningar. För dig som vill ta fram ett koncept eller göra en nulägesanalys. Kom igång idag.

 • Nulägesanalys & kulturmätning
 • Business case med designförslag

 

Expertstöd

Tjänster för anpassat expertstöd när behov uppstår. För dig som behöver utveckla enskilda chefer, team eller ledningsgrupper.

 • Coachning/Chefshandledning
 • Teamutveckling
 • Ledningsgrupputveckling

Mät effekten

Tjänster för att följa verksamhetens utveckling. Evidensbaserade mätningar för dig som vill fortsätta att utvecklas med oss.

 • Pulsmätingar
 • Effektmätning 

 

Ingen tid till det strategiska kulturarbetet?

Inga problem. Vårt koncept gör det möjligt för hårt ansatta HR-avdelningar att lyckas med sina utvecklingsresor. Låt oss berätta mer – vi återkommer med ett kundcase inom 60 minuter.

 • Detaljerad fallbeskrivning
 • Visualiserar vårt arbetsätt
 • Förklarar vår kompensationsmodell

Fantastiska samarbeten formas inte över en natt. Men de börjar ofta med ett kort telefonsamtal.

Vi startade OHL Development eftersom vi ansåg att kulturutveckling och ledarskapsträning var orimligt effektlöst och dyrt. Vi erbjuder en helhetslösning där vi samlar insikter, skräddarsyr utvecklingsresor och följer upp effekten till en behovsanpassad kostnad. Så att även mindre företag ska ha råd. Ta en titt runt på hemsidan eller låt oss kontakta dig så berättar vi mer.