Samla insikter och skapa rätt förutsättningar

För dig som vill ta fram ett koncept eller göra en nulägesanalys.

Nulägesanalys & kulturmätning

För dig som behöver förstå verksamhetens utmaningar på djupet och belysa var behovet är som störst av kulturutveckling. Är det hos ledningen, ledarna eller medarbetarna ni behöver börja?

Vi gör nulägesanalyser på alla verksamhetsnivåer, från team till hela organisationen. Genomgående är att processen speglas av ett nära samarbete med dig som uppdragsgivare. Själva genomförandet skräddarsys efter dina behov och innefattar både kvantitativa baslinjemätningar (från Formtiva.com) och djupintervjuer med målgruppen. Kontakta oss för mer information.

 

Business case med designförslag

För dig som behöver förstå behovet och skapa ett beslutsunderlag. Processen börjar med en djupgående behovsanalys av målgruppen innan vi sätter hos in i verksamhetens struktur, befintliga processer och strategi. Själva designförslaget kan du låta oss skapa eller så gör vi det tillsammans i ett eget Design sprint format.

Fler tjänster

Skapa utvecklingsresor

Tjänster för att skapa skräddarsydda utvecklingsresor. För dig som är redo att sätta igång och skapa långsiktigt tillsammans med oss.

 • Löpande utvecklingsresor
 • Strategiska ledarskapsprogram 
 • Utvecklingsmetoder med Formtiva
 • E-learning & VR

Expertstöd

Tjänster för anpassat expertstöd när behov uppstår. För dig som behöver utveckla enskilda chefer, team eller ledningsgrupper.

 • Coachning/Chefshandledning
 • Teamutveckling
 • Ledningsgrupputveckling

Mät effekten

Tjänster för att följa verksamhetens utveckling. Evidensbaserade mätningar för dig som vill fortsätta att utvecklas med oss.

 • Pulsmätingar
 • Effektmätning 

Ingen tid till det strategiska kulturarbetet?

Inga problem. Vårt koncept gör det möjligt för hårt ansatta HR-avdelningar att lyckas med sina utvecklingsresor. Låt oss berätta mer – vi återkommer med ett kundcase inom 60 minuter.

 • Detaljerad fallbeskrivning
 • Visualiserar vårt arbetsätt
 • Förklarar vår kompensationsmodell

Fantastiska samarbeten formas inte över en natt. Men de börjar ofta med ett kort telefonsamtal.

Vi startade OHL Development eftersom vi ansåg att kulturutveckling och ledarskapsträning var orimligt effektlöst och dyrt. Vi erbjuder en helhetslösning där vi samlar insikter, skräddarsyr utvecklingsresor och följer upp effekten till en behovsanpassad kostnad. Så att även mindre företag ska ha råd. Ta en titt runt på hemsidan eller låt oss kontakta dig så berättar vi mer.