Välkommen till Målutmaningen 2024

Utformad för att hjälpa dig att involvera teamet mer i målsättningsprocessen. Anta utmaningen och tävla om fina priser värda upp till 45 000 SEK från Formtiva. När du har genomfört Goal Challenge kommer ditt team att ha:

  • skapat en gemensam förståelse för Goal-Setting Theory (GST) och dess fyra typer av mål.

  • haft en rolig upplevelse och lagt en stark grund för att arbeta med era egna mål tillsammans med teamet.

    Utmaningen pågår till den 15 juni 2024 och vinnarna kommer att meddelas kort därefter.

Vad går utmaningen ut på?

Utmaningen är relativt enkel i sin utformning. Du och ditt lag måste placera 18 ”målkort” på rätt plats så snabbt som möjligt. Korten finns i det lilla kuvertet i din utmaningslåda (läs instruktionerna innan du öppnar kuvertet).
Det finns 4 olika typer av målkort i kuvertet:

1 Resultatmål (3 kort)
2 Prestationsmål (6 kort)
3 Processmål (6 kort)
4 lärmål (3 kort)

Målkorten är sammankopplade. Det innebär att för varje resultatmål finns det 2 prestationsmål, 2 processmål och 1 lärmål som hör ihop. Mer information finns i avsnittet ”Hur man spelar” nedan.

Hur lång tid tar det att genomföra Målutmaningen?

Det korta svaret är att det varierar. Själva utmaningen kan ta allt från 10 till 40 minuter. Vi rekommenderar att du avsätter en timme (totalt) för att diskutera upplevelsen i förhållande till era mål i teamet.

Förbredelser

För att genomföra utmaningen behöver du (1) något att ta tid med, (2) kuvertet med målkort, (3) ett bord eller annan yta att lägga korten på, och (4) ditt team. Ett tips är att läsa igenom alla instruktioner tillsammans innan du påbörjar utmaningen.

Hur spelar man (instruktioner)?

1

Be alla i teamet att skanna QR-koden ”Målsättningsteori” och läsa på om de 4 typerna av mål. När alla känner sig redo är det dags att starta utmaningen.

2

Starta tiden och ta ut korten ur kuvertet med den blå sidan uppåt (viktigt!).

3

Identifiera nu så snabbt som möjligt de 3 resultatmålen och koppla ihop dem med respektive prestationsmål (2), processmål (2) och lärmål (1).

4

Lägg korten i en kolumn med resultatmålet överst, följt av prestationsmålen, processmålen och slutligen lärmålet.

5

När du känner dig helt klar stoppar du tiden och vänder upp baksidan av korten för att se resultatet. Du bör ha 3 kolumner med ett resultatmål överst, följt av 2 prestationsmål, 2 processmål och 1 lärnmål.

6

Ta en bild av teamet och skicka in din tid i formuläret nedan för att slutföra utmaningen (och för att ha chansen att vinna fina priser):

7 (valfritt)

Diskutera i ditt team vilka mål ni har idag. Har ni mål som täcker alla typer av mål i målsättningsteorin och är de tillräckligt tydliga och utmanande?

8

Utmana en vän och skicka lådan vidare. Låt inte lådan vara en engångsartikel utan hitta någon som ditt team kan utmana (du kan utmana vem som helst, även utanför din arbetsplats).

Vad kan man vinna?

Förutom äran att koras till ”Målsättningsmästare 2024” kommer 3 lag att vinna en valfri utvecklingsmetod från Formtiva.com värd upp till 15 000 SEK.

Formtiva är en ledande leverantör av effektiva utvecklingsmetoder som hjälper dig att utveckla ledarskap, team och företagskultur. Här är ett urval av tillgängliga metoder:

TEAMtiva™

TEAMtiva hjälper ledningsgrupper att etablera en gemensam syn på hur gruppens samverkan fungerar och tillsammans identifiera utvecklingsområden. Baserad på svensk forskning.

LEADtiva™

LEADtiva™ hjälper chefer och ledare att samla in strukturerad feedback från sina medarbetare, ta fram en personlig utvecklingsplan och följa upp sina framsteg.

VALUEtiva™

VALUEtiva™ är skapad för att få team att diskutera värdegrund på ett strukturerat sätt. Förstå varandra bättre och enas om värderingar som är viktiga för teamet i vanliga situationer och beslut.

CULTUREtiva™

CULTUREtiva™ hjälper dig snabbt förstå den rådande kulturen och identifiera utvecklingsområden som är viktiga för organisationens resultat och konkurrenskraft.

Fantastiska samarbeten formas inte över en natt. Men de börjar ofta med ett kort telefonsamtal.

Vi startade OHL Development eftersom vi ansåg att kulturutveckling och ledarskapsträning var orimligt effektlöst och dyrt. Vi erbjuder en helhetslösning där vi samlar insikter, skräddarsyr utvecklingsresor och följer upp effekten till en behovsanpassad kostnad. Så att även mindre företag ska ha råd. Ta en titt runt på hemsidan eller låt oss kontakta dig så berättar vi mer.